Samsung SmartPlaza stores In Chitrashala Road, Bahraich, Uttar Pradesh